DELA

EU frågar om Air Åland

EU-kommissionen släpper inte frågan om landskapsregeringen har gett olagligt statsstöd till Air Åland.
Det var 2006 som Flygfältets reseservice Ab lämnade in besvär till marknadsdomstolen, rörande landskapets tillfälliga upphandling av flygtrafiken till Stockholm. Linjen upprätthölls med samhällsstöd och uppdraget gick till Air Åland.
Saken gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och därefter till EU-kommissionen, som skrev ett brev med detaljerade frågor till landskapsregeringen. I korthet ville kommissionen veta om landskapet skräddarsytt upphandlingen av rutten Mariehamn-Arlanda så den skulle passa Air Åland – något EU-minister Britt Lundberg sade att inte stämde.
Nu vill EU-kommissionen ha svar på flera kompletterande frågor. Ärendet fanns på landskapsregeringens föredragningslista i går.
– Ärendet bordlades till nästa torsdag, säger Michaela Slotte, Europarättschef vid EU-enheten. (ak)