DELA

EU får Östersjögrupp

Arbetet för att få igång en specialgrupp för Östersjön inom EUs regionkommitté fortsätter.
Initiativet kom från tyska Schleswig-Holsteins EU-minister Uwe Döringvar när han i somras besökte landskapsregeringens kansliminister Britt Lundberg (c). Lundberg sitter med i EUs regionkommitté.
Medlemmarna från länderna kring Östersjön träffades i onsdags.
– Uppslutningen var tillräckligt stor för att vi formellt kan grunda intergruppen. Tidpunkten vi valt krockade dock med flera länders nationella möten, dessutom har vi haft problem att få fram kontaktuppgifter till alla varför vi valde att hålla det konstituerande nästa gång vi träffas så att alla som vill har möjlighet att delta, säger Britt Lundberg i ett pressmeddelande.
Nu talade deltagarna bland annat om vem som skall ha rätt att ta upp ärenden för behandling i Östersjögruppen.
– Jag föreslog att alla skall ha rätt att initiera ärenden men att man för effektivitetens skull bör sträva till att ha ett förslag till lösning på frågeställningen man presenterar. Detta skulle göra diskussionen och arbetet mer konkret och resultatinriktat, berättar Lundberg.
Det konstituerande mötet, då ordförande och vice ordförande väljs, hålls i Bryssel den 28 november. (pd)