DELA

EU-debatt på fredag

På fredag bjuder Obunden samling och den europeiska paraplyorganisationen EUDemocrats till allmän debatt om EU:s framtid. EUDemocrats är representerat i nio EU-länder och med utomparlamentarisk representation i ytterligare sex länder. Till organisationen hör bland annat svenska Junilistan.
Temat för debatten är EU i eurokrisens spår. Debatten inleds av lagtingsledamoten Danne Sundman (Ob). Därefter talar Mats Persson som är direktör för den Londonbaserade tankesmedjan Open Europe och Stefan de Vylder som är nationalekonom och författare till boken Eurokrisen.
– Är Ålands framtid en del av en mellanstatlig organisation med nationella och regionala parlament i fokus eller en del av en centralstyrd EU stat? frågar man sig i ett pressmeddelande.
Debatten är öppen för allmänheten och hålls i lagtingets auditorium. (ar)