DELA

”EU är ingen bankomat”

– EU är ingen bankomat. EU-länder kan inte med ena handen ta emot EU-pengar, och med andra handen montera ner demokratiska institutioner. Det är de gemensamma värderingarna, såsom demokrati, rättsstaten och frihet, som är EU:s hörnsten.

Det sade Mats Löfström i tisdagens riksdagsdebatt om Finlands avslutade EU-ordförandeskap. Debatten fokuserade mycket på Finlands arbete för att få in rättsstatsprincipen i kriterierna för att få EU-finansiering, vilket har gett mycket erkänsla och också stärkt bilden av Finland som ett land som håller fast vid grundläggande principer, sägs i ett pressmeddelande.

– Att montera ner domstolsväsendets oberoende är inte en intern angelägenhet för någon, inte så länge man tar emot EU-medel och är medlem av EU, något som varit ett frivilligt val för alla medlemsländer, konstaterade Löfström.

Finlands EU-ordförandeskap avslutades 31 december. För tillfället har Kroatien EU-ordförandeskapet innan Tyskland tar över 1 juli. (ms)