DELA

Ett steg närmare ruinbana för hundar

FINSTRÖM. Frivilliga räddningstjänsten planerar, som Nya Åland tidigare berättat, att anlägga en ruinbana i Godby. Banan är tänkt för träning av räddningshundar.
Finströms kommunstyrelse beslutade på ett möte i tisdags att föreslå att fullmäktige skall godkänna anläggandet av en sådan ruinbana då det överensstämmer med delgeneralplanen. (ml)