DELA

Ett steg närmare Horellidagis

Stadsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att börja arbeta för ett förverkligande av ett daghem i Horelliområdet.
För någon vecka sedan offentliggjordes daghemskommitténs förslag om ett nytt daghem med fyra avdelningar i Horelli. Området beräknas inom några år ha flera tusen invånare.
Önskemålet är ett daghem byggt av volymelement som är billigare och går fortare att uppföra. Kostnaden beräknas till cirka 1,9 miljoner euro. (ak)