DELA

Ett steg närmare för nya flakfärjor

Som Nya Åland skrivit tidigare vill trafikminister Veronica Thörnroos (C) köpa in två nya flakfärjor, en till Föglölinjen och en till Åva – Osnäs. Hon har också sagt att till rätt pris är Skarven till salu. Nästa vecka åker ministern på studiebesök till Sverige för att se hur tonnagefrågan har lösts på andra ställen.
Vid frågan om det kan bli så att en ny flakfärja köps innan Skarven är såld svarar Thörnroos:
– Jag förstår din fråga men besvarar den så här. Jag tror att trafiksystemet i hela den åländska skärgården måste funktionera. Vilket fartyg som går på vilken rutt är inte det väsentligaste.
– Jag tror att man måste se till att man inte försätter sig i en sådan situation som förorsakar extra ekonomiska kostnader, fortsätter hon.
Enligt Thörnroos är det inte omöjligt att placera Skarven på en annan rutt. I dagsläget finns dock inga färjfästen som är anpassade för Skarven och det är oklart hur mycket förändringar som skulle krävas om fartyget bytte rutt. (aks)