DELA

Ett steg framåt för fiskereform

I går godkände Europaparlamentet Nils Torvalds (Sfp) rapport om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna, en del av lagpaketet för EU:s fiskerireform.
Beslutet innebär ett steg mot maximal hållbar avkastning, att man fiskar på nivåer som gör att fiskebestånden biologiskt hinner reproducera sig och återbyggas. Rapporten tar ställning för en starkare regionalisering av fiskeriförvaltningen och förbjuder utkast av fisk. Dessutom möjliggör det åtgärder mot de problem som säl och skarv orsakar i Östersjöregionen. (aks)