DELA

Ett första ja till centrumplanen

Stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn godkänner förslaget till ny delgeneralplan för centrum.

Det innebär bland annat att förslaget nu skickas på remiss både till stadens andra nämnder, landskapsregeringen och berörda organisationer.

Eftersom ledamot Roger Jansson (MSÅ) är involverad i ett fastighetsbolag som berörs av planen deltog han inte i ärendets behandling. (tt-s)