DELA

Ett anbud på Bomarsunds gård

Landskapsregeringen har fått ett anbud på arrendet av Bomarsunds gård, som utgör ett cirka åtta hektar stort markområde med tillhörande byggnader. Anbudet ska tas upp till förhandling under veckan.
Tidigare arrenderades gården av Geir och Helena Henriksen, som hade den i sjutton och ett halvt år, till och med slutet av februari 2012. (fq)