DELA

Estnisk kör sjunger till Franciskus ära

Sedan mer än 10 år har Jomala församling ett vänskapsband till Estland och närmare bestämt en viss skola i Kose, dit församlingen bland annat skänkt 200 pulpeter.
Rektorn för skolan, Heli Sepp, är under Franciskusdagarna på besök på Åland tillsammans med Kose kammarkör och Patika byakör. Tillsammans totalt 35 sångare.
Torsdagen den 4 juli är det konsert i Jomala kyrka klockan 19.00 och under fredagen uppträder man på Kökar.
Under lördagen sjunger körerna i Degerby på Föglödagen. Även under söndagens gudstjänst i Jomala kyrka klockan 11.00 och under friluftsgudstjänsten vid Kungsö batteri klockan 13.00 finns det chans att få lyssna till estniska sånger men även några på svenska. (sn)