DELA

Estelle-dagis får vänta

Det blir inget nytt Ur och skur-dagis i Mariehamn den närmaste tiden.
Roger Eriksson (Lib) föreslår i en motion att man undersöker intresset hos föräldrarna för ett nytt Ur och skur-dagis för att underlätta platsbristen. Vid socialnämndens möte konstaterar man visserligen att Nyängens dagis med utevistelse och Skogsmulle-verksamhet är populärt, men ser inte att man just nu kan satsa på ett nytt dagis av samma slag. Även om barnen vistas mycket utomhus, så kräver lagen inomhusutrymmen på minst 10 kvm per barn.
Däremot är det aktuellt att ta fram ritningar på ett daghem i Horelli-området. Om stadsfullmäktige fattar beslut om ett nytt daghemsbygge kunde det aktuella daghemmet med fördel ha en Ur och skur-profil liknande daghemmet Nyängen, anser socialnämnden.
Medierna har i veckan rapporterat att kronprinsessparets dotter Estelle i Sverige har börjat i ett Ur och skur-dagis. (ht)