DELA

Ersättning för sälskador blir kvar

Myndigheterna kan fortsättningsvis ersätta fiskare för skador på fångsten orsakade av säl eller skarv.
Det blev resultatet när Europaparlamentet i går röstade kring förslaget om ny europeisk havs- och fiskerifond. Den nya fiskerifonden på 6,2 miljarder euro är den sista delen av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som kommer att vara i kraft under åren 2014-2020.
SFP:s europaparlamentariker Nils Torvalds hade lämnat ett ändringsförslag om sälskadeersättningar som antogs enhälligt.
– Våra yrkesfiskare har stora problem med säl och skarv som tar en betydande del av fångsten. Det är därför glädjande att Europaparlamentet stödde de ändringsförslag som betyder att Finland har möjlighet att fortsätta med stödet för kompensationsersättningar till våra yrkesfiskare, säger Torvalds.
Tidigare i höst rapporterade media om att EU skulle vara på väg att fasa ut möjligheten att ge ersättningar för sälskador, men detta har aldrig varit fallet.
– Bryssel detaljstyr inte stöden från fiskerifonden, utan godkänner enbart ett ramverk, vilket i sig är en bra sak. Men nu är det helt upp till de nationella myndigheterna att använda sig av det här EU-stödet för sälskador, vilket jag hoppas man kommer att göra, säger Torvalds. (ms)