DELA

Ersättning för inmatningsfel

En person får ersättning för flyg, hotellövernattning och andra kostnader som uppkommit på grund av att Ålandstrafiken matat in inkorrekta uppgifter i datasystemet.

Landskapet har beslutat bevilja en ersättning på 2 891,36 svenska kronor vilket motsvarar drygt 290 euro. (tt-s)