DELA

Erlandsson gör skolturné

Inkommande höst kommer författaren Karin Erlandsson att göra en skolturné på Åland. Turnén arrangeras av organisationen Läscentrum.

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Verksamhet sträcker sig över hela Finland. De förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden.

Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet. 25 procent av de författaruppträdanden Läscentrum förmedlar och organiserar sker på svenska.

Både beställare och Läscentrum månar om att gärna erbjuda besök av författare med lokal anknytning, men lockar också publiken att bekanta sig med böcker som vidgar vyerna.

Merparten av de besök Läscentrum ordnar med finlandssvenska författare sker i skolor, till stor del inom ramen för projektet En författare till varje skola, som är ett förmånligt koncept. Svenska kulturfonden och Konstsamfundet finansierar turnéer i samarbete med kommunerna. (kg)