DELA

Eriksson och Höglund leder Finström

FINSTRÖM. Kommunfullmäktige har enhälligt valt Viveka Eriksson (Lib) till ordförande och Rolf Karlsson (C) till viceordförande för kommunfullmäktige för år 2012.
Fullmäktige beslöt även enhälligt att utse följande personer i kommunstyrelsen för åren 2012-2013:
Roger Höglund (C) fortsätter som ordförande. Viceordförande är Regina Lindblom (Lib) och andra vice ordförande Sven-Anders Danielsson (C).
Övriga ledamöter är Torbjörn Björkman (Lib), Isabella Sarling (S), Per Lycke (Lib) och Lene-Maj Johansson (C). (ab)