DELA

Eriksson leder Lumparland

Vid Lumparlands fullmäktigemöte senaste vecka valdes Pia Eriksson till ordförande för år 2020. Robert Willhelms valdes till I vice ordförande och Ulrika Nordberg till II vice ordförande.

Till kommunstyrelsen för år 2020-2021 valdes Brage Wilhelms som ordförande, Tomas Mörn som vice ordförande och Gea Jansén, Hanna Johansson, Johan Malén samt Lil Strandholm-Karlsson som ledamöter. (fb)