DELA

Eriksson bygg reparerar Vårdöbron

Eriksson bygg ab har vunnit upphandlingen för reparation av Vårdöbron, som går från Töftö till Vargata. Två anbud lämnades in, men anbudet från Ålands bygg ab uteslöts då det inte var komplett.
– Anbudet från Ålands Bygg ab saknar samtliga uppgifter för att utreda anbudsgivarens lämplighet. Möjligheten att bedöma utförandet av entreprenaden är inte heller möjlig, då tidplanen saknas i anbudet, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.
Reparationen bjöds ut för första gången i augusti, men då blev alla anbuden för dyra för landskapsregeringen. (aks)