DELA

Erik Vikström predikar på palmsöndagen

Söndagen den 13 april predikar biskop emeritus Erik Vikström i familjegudstjänsten Finströms kyrka klockan 11.00, där också barnkören och ungdomskören sjunger.
Det meddelar diakon Maria Sjölund.
Efteråt blir det kyrkkaffe på Mikaelsgården och Erik och Kerstin Vikström berättar och visar bilder från sin resa till Senegal. De har varit där nyligen och hälsat på sin dotter Anna Tikum med familj. Anna och maken är missionärer i Senegal och Erik och Kerstin har också varit missionärer där.
Finström-Geta församlings missionsprojekt är fadderarbetet i Senegal. (ka-f)