DELA

Epidemiersättning betalas ut automatiskt till berättigade

Ålänningar som lyfter grundläggande utkomststöd får den temporära epidemiersättningen utbetalt automatiskt av Folkpensionsanstalten, FPA. Om du är berättigad till ersättningen behöver du alltså inte ansöka om den – den kommer automatiskt, och retroaktivt från och med september.

Utbetalningen har dröjt på Åland på grund av att kommunerna behövt klartecken från landskapsregeringen till att förse FPA med personuppgifter till de stödberättigade. Ersättningen uppgår till 75 euro per månad för september-december.