DELA

Enskärs framtid ska utredas

HAMMARLAND. Från den 1 januari 2011 har gränsbevakningen inte längre något behov av sin fastighet på Enskär i Hammarland. Kommunen har nu erbjudits en plats i den grupp som ska diskutera fastighetens framtida användning.
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste möte att utse kommundirektör Kurt Carlsson till sin representant. (ak)