DELA

Ensamföretagares yrkande avslås

En ensamföretagare har gjort ett rättelseyrkande på ett beslut taget av Mariehamns stad om stöd för ekonomisk förlust under coronapandemin. Företagaren fick avslag på anhållan om det statliga stödet på 2 000 euro som kommunerna fördelade.

Företagaren yrkar på ändring, men enligt beredningen inför styrelsens beslut kan man inte entydigt utläsa att företagaren drabbats av en väsentlig ekonomisk nedgång.

Styrelsen beslutade på sitt möte i torsdags att avslå yrkandet. (eh)