DELA

Enportionsregeln historia den 1 juni

Regeln om att man enbart får servera en portion alkohol per person åt gången är historia från och med den 1 juni, eftersom nya alkoholregler gäller från och med då.

Annat som ändras är restauranger ska få ha sin uteservering öppet senare och att fartyg som trafikerar Åland ska få servera alkohol mellan klockan 04 och 05.30.

Däremot avvaktar landskapsregeringen med att ge tillåtelse till 16-åringar att servera alkohol, vilket tidigare ingått i förslaget till ny förordning.

– Orsaken är remissvaren, där det här kommenterades mycket. Vi behöver analysera och titta närmare på frågan och se hur det fallit ut i Finland där det varit i kraft i två år, säger ansvariga ministern Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Det planeras en revision av hela alkohollagen senare. Försäljningsfrågan kan bli aktuell igen då. (eh)