DELA

Enklare starta aktiebolag

Det ska bli enklare att starta aktiebolag.

I juli blir det enklare att starta nya företag då minimikapitalkravet på 2 500 euro slopas för privata aktiebolag, skriver justitieministeriet i ett pressmeddelande. Ändringen ska ännu stadfästas av presidenten.

Syftet är att sänka tröskeln för att bilda företag i aktiebolagsform och underlätta småföretagsverksamhet utan personligt ansvar. Lagändringen gör också digital rapportering enklare.

I reformen slopas kravet på minimikapital också för bostadsaktiebolag och fonderingsskyldigheten slopas för andelslag. (spt)