DELA

Enklare flytta inom Norden

Från och med nyåret är det enklare att flytta mellan de nordiska länderna.
– Inga papper behövs längre, säger avdelningssekreterare Susanne Lindqvist vid länsstyrelsen.
Enligt den nya överrenskommelse behöver den som flyttar från ett nordiskt land till ett annat inte längre skaffa sig ett flyttningsbetyg från registreringsmyndigheten i utflyttningslandet. Flyttningen ska istället anmälas till registreringsmyndigheten i inflyttningslandet och då ska man också uppvisa legitimation i form av pass eller identitetskort utfärdad av polis.
Detta gör det möjligt att snabbare få nytt personnummer och därmed fortare få tillgång till banktjänster och kommunala tjänster.
Vid flyttning utanför Norden ska man även i fortsättningen göra en anmälan hos magistraten. (ka-f)