DELA

Enklare få köra stark fritidsbåt

Behörighetskraven för att köra en fritidsbåt blir lindrigare från den första november.
Behörighet för yrkessjöfart krävs i fortsättningen bara om fritidsbåten har en längd av över 24 meter. Gränsen som gällde motoreffekten faller bort, meddelar kommunikationsministeriet i Helsingfors.
För en båt med en motoreffekt på över 500 kilowatt har av föraren tidigare krävts minst skepparbrev i inrikes fart och av maskinchefen minst maskinskötarbrev. Formuleringen i förordningen har emellertid inte varit helt entydig.
– För en förare av fritidsbåt är det arbetsdrygt att skaffa sig en behörighet som kräver lång utbildning och arbetserfarenhet från sjöfartsbranschen, vilket talar för att gränsen för motoreffekten avlägsnas, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.
Motorer på över 500 kilowatt är inte sällsynta i fritidsbåtar: Omkring hundra sådana är registrerade i Finland. Dessutom har övervakningen av behörighetskraven i praktiken varit svår att sköta.
Båt- och segelbåtsbranschens organisationer har också understött att man frångår gränsen för maskineffekten. (uw)