DELA

Enkel fråga om jordförvärv

LAGTINGET Är det landskapsregeringens avsikt att ändra grunderna för beviljande av jordförvärvstillstånd genom majoritetsbeslut? Det undrar Barbro Sundback (S) i en så kallad enkel fråga.
Barbro Sundback delar Centerns åsikt, det vill säga att regleringen ska göra i en landskapslag. Liberalerna anser däremot att det räcker med en förordning.
Som förordningen nu är formulerad får inte fast bosatta som saknar hembygdsrätt köpa mark som gränsar till strand trots att marken finns på planerat område. Ändringsförslaget, som just nu är ute på remiss till kommunerna, går ut på att det ska vara möjligt att i ett sådant fall förvärva en strandtomt. (ak)