DELA

Enkel fråga om jordförvärv

Lagtingsledamot Roger Jansson (FS) har ställt en så kallad enkel fråga till landskapsregeringen. Frågan rör den parlamentariska kommitténs för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt förslag. Kommittén föreslår bland annat att landskapsregeringen måste skapa klara villkor för att fastigheter inte kan säljas och köpas via aktier i bolag om affären strider mot syftet i jordförvärvslagen, det vill säga att behålla jorden i åländska händer.
Roger Jansson vill veta på vilket sätt landskapsregeringen inlett arbetet och hur man tänker genomföra kommitténs enhälliga förslag och angivna tidtabell.
Kansliminster Roger Eriksson (Lib) kommer att besvara frågan vid lagtingets plenum. (ak)