DELA

Enkel fråga om hembygdsrätt

Fredrik Karlström (Ob) har ställt en enkel fråga till landskapsregeringen om vilka åtgärder man ämnar vidta för att se till att de adoptivbarn som kommer till en familj med hembygdsrätt erhåller hembygdsrätt på motsvarande sätt som barn födda av åländska föräldrar.
Landskapsregeringens svar är att adoptivbarnets rätt till hembygdsrätt följer av adoptivföräldrarna eller -föräldern, inte av de biologiska föräldrarna. Om adoptivföräldern har hembygdsrätt ska adoptivbarnet således också få det. Landskapsregeringen meddelar vidare att man inte uppmärksammats på något fall av diskriminering i frågan. Frågan tas upp vid onsdagens plenum. (ak)