DELA

Energilagar förkastades

President Sauli Niinistö satte som väntat tummen ner för de två lagar som lagtinget antog i höstas, landskapslagen om energideklaration för byggnader och landskapslagen om ändring av plan- och bygglagen.
Landskapsregeringen antecknade presidentens skrivelse till kännedom förra veckan. Som Nya Åland berättade i januari vidtar arbetet med att omarbeta lagarna som enligt planen skulle ha trätt i kraft i början av 2014.
Åland har en egen plan- och bygglag som bygger på rikets lag men med vissa avvikelser och förenklingar. Finlands byggbestämmelsesamling finns på svenska men däremot inte de flesta tillämpningsanvisningar och standarder och därför har man valt att följa svenska Boverkets regler om energiprestanda.
Både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen har slagit fast att de föreslagna ändringarna innebär behörighetsöverskridningar och att de inte kan accepteras. (ao)