DELA

Enerexit kan säljas – för en euro

Stadsstyrelsen kan besluta att sälja stadens aktier i avvecklingsbolaget Enerexit Ab till Mariehamns Energi för en köpeskilling om 1 euro. Eftersom staden äger båda bolagen anses detta var lämpligaste lösningen.

– Då bolagen ägs var för sig av staden ser förutsätningarna att överföra pengar mellan bolagen annorlunda ut än ifall de hade varit ordnade under ett och samma moderbolag, skriver kanslichefen i sin beredning inför torsdagens stadsstyrelsemöte.

Avvecklingsbolaget Enerexit bildades i slutet av fjolåret för saneringen av bränslegrottan invid kraftverket och avyttringen av dieselgeneratorn.

Saneringsarbetet har påbörjats och delvis genomförts, men under processen har det visat sig att kostnaderna blir så höga att bolaget saknar finansiella förutsättningar att stå för kostnaderna. (hh)