DELA

En röst per 100 euro i premie

Kalabaliken på den senaste Ömsen-stämman och diskussionen om behovet av en ny extra bolagsstämma har gjort att frågan om vem som får rösta på bolagsstämman ställts. Nya Åland frågade Ömsens chefsjurist Maria Sarling.

Alla som har en försäkring i Ömsen är delägare i bolaget och röstfördelningen regleras enligt bolagsordningen. Där står att varje delägare får en röst för varje påbörjat belopp om 100 euro som betalat in i premier det föregående kalenderåret.

För stämman 2021 betyder det alltså premier som man betalat in under 2020.

Varje delägare kan befullmäktiga sina röster till en annan person på en stämma, men på grund av sekretesskrav redovisas inte vem som gett fullmakt till vem i protokollet. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp