DELA
Foto: Ida K Jansson

”En förlust riva Strandgatan 25”

Kulturbyrån vill inte att Strandgatan 25 ska rivas. Byggnaden, den före detta elaffären som för tillfället inhyser lagtinget, ska ge utrymme för ett nytt byggnadsprojekt som inkluderar dels en ombyggnad av polishuset och dels nya bostäder.

Kulturbyrån skriver i ett utlåtande att byggnaden, som har sitt ursprung i Mariehamns mekaniska verkstad som grundades 1917, är unik på Åland.

– Det är en förlust för kulturmiljön samt stadsbildens historiska läsbarhet om byggnaden rivs. (tt-s)