DELA

En ekonomisk historielektion

Olof Erland höll liberalernas gruppanförande, och höll en lektion i Ålands ekonomiska historia.
– När man brände stenåldersbyn, brände man grunden till Ålands ekonomiska historia.
Sedan blev det ett hopp till 1850-talet och öppnandet av marknaderna för sjöfarten.
– Ålands demilitarisering och självstyrelse tar sitt avstamp 1854, men så gjorde också ekonomin.
Men nutiden är förstås det mest intressanta.
– Vi har en ökning av utgifterna på senare år, det är något att vara observant på. Vi måste planera i god tid att parera försörjningsbördan, som beror på den demografiska utvecklingen. 100 personer skall försörja sig själva, men också ytterligare 50 personer. Det stiger lite år 2012 och 2020. (uw)