DELA

En bildningschef för hela Saltvik

Patrik Larsson fortsätter som bildningchef för både östra och vänstra Saltvik.

Det går ett enhälligt fullmäktige in för. Patrik Larsson har varit bildningschef för hela Saltvik efter att Pernilla Blomqvist beviljades ledigt från chefsjobbet vid Rangsby skola i höstas. Hon fick en ordinare lärartjänst på Vikingaåsens skola. En arbetsgrupp ska utvärdera hur arrangemanget fungerar och ta fram ett förslag på hur arbetet ska organiseras i framtiden.

Kommunfullmäktige godkänner styrelsens förslag att höja budgeten för Rangsby skolas renovering med 20 000 euro, och att budgetera 10 000 extra för en stödmur-lastramp vid kommunens returdepå.

Kommunen borgar för ett lån på högst 95 500 euro som fornföreningen Fibula tar för servicehusbygget i vikingabyn i Kvarnbo.