DELA

Emmausledare till världsmöte

Verksamhetsledare Carina Aaltonen (s) representerar Ålands fredsförening-Emmaus då ett par hundra Emmausgrupper från hela världen nästa vecka träffas i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina.
Under världsmötet kommer man bland annat att planera framtiden för Emmaus International och hur organisationen skall förvalta arvet efter Emmaus grundare Abbé Pierre som dog för några månader sedan.
Det är Emmaus Internationals elfte världsmöte, som hålls vart fjärde år och som är hela rörelsens högsta beslutande organ.
– Rörelsens tre fokusområden: rätten till rent vatten för alla, kampen mot människohandel och etisk finansiering kommer att debatteras och beslut skall tas hur vi kan fortsätta det arbetet, säger Carina Aaltonen.
Aaltonen är sedan tidigare styrelseledamot i Emmaus International. Sedan drygt en månad sitter hon som ledamot i World Council of Training and New Generations, ett utskott som arbetar med utbildnings- och ungdomsfrågor. (tt-s)