DELA

Emmaus stöder flyktingar i Syrien

Emmausgrupper världen över hjälper nu till att finansiera de organisationer som stöder palestinska flyktingar från Syrien i Libanon.
Emmaus Åland har bidragit med 4.000 euro.
Tusentals palestinska flyktingar tvingas fly den allt våldsammare konflikten i Syrien. Det finns 486.000 palestinska flyktingar i flyktingläger i Syrien. Många flyktingar har bott i lägren i mer än 50 år. Flyktingarna erhåller inte medborgarskap i Syrien och har därför fortfarande – efter 50 år – flyktingstatus. (ka-f)