DELA

Emmaus får Paf-lån för fastighetsköp

Finansminister Roger Nordlund (C) har vid enskild föredragning beviljat Emmaus Åland rf ett lån ur Paf-medlen för att köpa den gamla Alko-fastigheten på Strandgatan.
Emmaus har ansökt om att få låna 51 procent av köpesumman och beviljades ett lån för 50 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst 370 000 euro.
Lånet utbetalas mot redovisning av kostnader och lånet bör lyftas senast inom två år efter beviljningsåret. (ns)