DELA

Emmaus får bantat bidrag

Emmaus Åland beviljades 2012 ett Paf-bidrag på 13 000 euro för en miljö- och energistrategi som skulle innehålla bland annat energikartläggning, personalfortbildning och investeringar.

Någon energikartläggning har inte gjorts och personalen har utbildats utan kostnader och Emmaus anhåller därför bara om att 7 000 euro av bidraget skall betalas ut.

Det är för mycket, anser landskapet med hänvisning till att projektet inte har förverkligats i planerad omfattning. Bidragssumman sänks därför till 6 000 euro. (tt-s)