DELA

Elever släckte brand

I samband med matlagning uppstod en liten brand i Ålands hotell- och restaurangskola, automatalarmet utlöstes strax efter klockan 10 på tisdagsförmiddagen.
Skolans elever släckte dock branden med hjälp av en brandfilt. Räddningsverket ventilerade sedan utrymmena. (ab)