DELA

Elen avbryts inte utan påminnelser

En upprörd läsare har kontaktat Nya Åland efter att ha kontaktats av Ålands Elandelslag och blivit underrättad om att en familjemedlems elanslutning plomberats.
Elräkningen på flera hundra euro från något år tillbaka var obetald.
Vd Jan Wennström, skickar ni påminnelser om att räkningen ska betalas?
– Vi skickar flera påminnelser och efter det försöker vi kontakta kunden och diskutera.
Är det praxis hos er att försöka nå anhöriga om kunden inte kan nås?
– Bolaget försöker få tag på kunden på alla sätt och vis. Till en början per brev, senare med telefonkatalog och nummertjänster. Till slut även via anhöriga om det kan redas ut. I det här fallet råkade den anhörigas kontaktuppgifter finnas i anslutning till kundens i vårt register. (es)