DELA

Elektroniskt system för färdtjänst

Lemland går in för ett elektroniskt system för färdtjänsten. Kommunstyrelsen har beslutat att delegera rätten att ingå ett avtal om det här till socialnämnden.

Det nya systemet ska spara in administration av över tusen biljetter, frankering för utskicka av biljetter samt tryckning av biljetter.

Systemet används i flera andra åländska kommuner och enligt beredningen är Jomala kommun nöjd med systemet. Systemet kräver inga investeringar från taxiåkarna. För kunderna betyder det att de får ett plastkort som fylls på med resor. Kunderna behöver då inte längre ta kontakt med socialkansliet för att beställa nya biljetter. I Lemland beviljas cirka trettio personer färdtjänst per år. (eh)