DELA

Elektroniska bygglov kräver extra pengar

Byggnadsinspektionen i Mariehamn vill redan nästa år övergå till elektronisk hantering av bygglovsärenden
– Detta skulle kunna lätta på arbetsbördan för personalen, som i dag är alldeles för hög. Någon minskning av personalstyrkan är inte möjlig, skriver byggnadsinspektör Börje Aspbäck i sin beredning av verksamhetsplanen för 2015.
Men e-tjänsten kostar drygt 5 000 euro årligen och de pengarna finns inte. Aspbäck föreslår därför att byggnadsnämnden anhåller om att staden höjer kommunbidraget. (tt-s)