DELA

Elda ris och grenar men inte avfall

Nu vårstädar många i sina trädgårdar. Elda får du, men inte var, hur eller när som helst. Det påminner ÅMHM och landskapsregeringens miljöbyrå om i ett pressmeddelande.
Varken privatpersoner eller företag får bränna upp hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, gipsskivor eller liknande. Avfallsbrasor påverkar dels miljön negativt, dels utsätts människor för olika hälsorisker.
– Detta genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken. Den låga förbränningstemperaturen och avsaknaden av rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som kan leda till olägenhet, bildas hundratals ämnen som inte syns, skriver Mise.
Trädgårdsavfall, som torrt ris och grenar, är okej att elda så länge inte omgivningen störs eller det råder eldningsförbud. (ak)