DELA

Elandelslaget städar efter Per

Natten till tisdagen reste fem av Ålands elandelslags anställda med två linjebilar till Växjö i Sverige för att hjälpa till med reparationer åt Eon Elnät Sverige ab efter stormen Per. I första hand kommer hjälpen att omfatta denna vecka men beroende på omfattningen och utvecklingen av reparationsarbetet så kan tiden förlängas.
Bakgrunden till att ÅEA deltar är diskussioner i branschen ända sedan stormen Gudrun 2005. ÅEA har liksom i andra frågor kontinuerligt samarbete med svenska bolag och de har blivit informella medlemmar i organisationen för frivillig Elsamverkan område Öst i Sverige. I och med detta togs kontakter mellan bolagen under senaste helg.
Elandelslaget var berett att delta och i måndags kväll kom den formella begäran om hjälp av fyra montörer och en arbetsledare. Överenskommelsen i denna elsamverkan är att det hjälpbehövande bolaget står för alla kostnader. (ke)