DELA

Elandelslaget får mäta vind

FÖGLÖ. Ålands elandelslag har beviljats tillfälligt byggnadslov på högst fem år för uppförande av en 60 meter hög vindmätningsmast på holmen Rödskärs södra del, det beslutade kommunfullmäktige på sitt senaste möte.
Villkor för byggnadslovet är att samtliga myndigheters krav skall följas och att ritningen över fackverksmasten, samt mastens förankring och fundament, skall lämnas in för godkännande innan arbetet inleds. Kommunen ska även godkänna ansvarig arbetsledare för projektet.
Vindmätningsmasten byggs inför de planerade vindkraftverken på Föglö. (ab)