DELA

El sparades – eventuellt

Det behövs större sparinsatser än de som gjordes på elspardagen i torsdags för att det tydligt skall märkas på elförbrukningen.
Det konstaterar arrangörerna av elspardagen och tackar samtidigt för insatserna. Man konstaterar att folk har uppmärksamma uppmaningen att frivilligt spara el, men att det inte går att med säkerhet utläsa någon tydlig inbesparing.
– En besparingstrend kan eventuellt skönjas under torsdagskvällen, sägs det i ett pressmeddelande.
Arrangörerna hoppas att initiativet har planterat en del nya vanor hos elförbrukarna, vanor som bidrar till att kontinuerligt spara el.
Elspardagen arrangerades av landskapsregeringen, elandelslaget, stadens elverk och Kraftnät Åland. (ht)