DELA

Ekonomin oroar Sottunga och Kökar

Sottunga och Kökar är oroliga för att vilka de ekonomiska konsekvenserna för KST-reformen blir. Det skriver kommunerna i ett meddelande till Ålands kommunförbund.

Både Sottunga och Kökar önskar att de ska bibehålla minst nuvarande tillgänglighet till service. Enligt dem ska åtminstone elementär service som produceras av KST skall kunna ges i varje skärgårdskommun, det kan exempelvis vara inlämnande av ansökningar och blanketter samt hjälp och råd med ifyllandet.

Kommunerna är villiga att sälja tjänster till KST. (al)