DELA

Ekonomichefen i Finström ordinarie tillsatt

Ida Eriksson valdes till ekonomichef i Finströms kommun vid kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags kväll. Utöver Eriksson hade tre personer sökt tjänsten.
Tjänsten som musiklärare i Källbo skola blir ordinarie. Tidigare har den varit tillfällig. Skolnämnden ska bereda ärendet och utannonsera tjänsten.
Norra Ålands industrihus diskuterades, och man beslutade att följa landskapets anvisningar. Kommunens andel i bolaget säljs till landskapet.
Vid mötet godkändes även bokslutet för år 2012. (ik)