DELA

Ekonämnd har utsetts

Ålands kontrollnämnd för ekologiskt framställda jordbruksprodukter har utsetts för åren 2015-2016.

Nämnden består av Sölve Högman (ordförande) med personlig ersättare Leila Lindström, Tage Eriksson (ersättare Lillemor Björkroos), Mia Söderdahl (ersättare Nicklas Mörn), Johan Silvander (ersättare Emma Lundberg). Nämndens sekreterare är Sue Holmström.

Beslutet togs på enskild föredragning av näringsminister Fredrik Karlström (M).